ŻUK BREAKFAST & LUNCH & MORE
DZIEŃ DOBRY!
ŻUKOWE SŁOIKI MOGĄ PAŃSTWO ZAKUPIĆ BEZPOŚREDNIO W RESTAURACJI ŻUK
/ UL. WARMIŃSKA 1, POZNAŃ: TEL. 601 828 541/
LUB Z DOSTAWĄ PRZEZ STRONĘ https://fyrtel.market/poznan/zuk
ZAPRASZAMY!

REGULAMIN 

Definicje ogólne: 

1. Stronami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną są Żuk breakfast lunch&wine (zarejestrowany jako Zuk Karolina Szlachta NIP 779-116-79-11, REGON 631102870, adres siedziby ul. Warmińska 1, 60-622 Poznań) jako Administrator oraz Klient realizujący zamówienie

2. Klient osoba fizyczna (w tym Konsument), która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Klientem może być osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa tj. w drobnych bieżących sprawach życia codziennego.

3. Serwis Internetowy to oprogramowanie wykorzystywane przez Restaurację Partnerską za pośrednictwem, którego Kupujący może zamówić w Restauracji Partnerskiej oferowane przez nią produkty i usługi.

4. Zamówienie w rozumieniu niniejszego dokumentu, to czynność prawna dokonywana przy wykorzystaniu oprogramowania, podczas której Kupujący wyraża wolę zakupu zamówionych produktów i usług zgodnie z ich opisem oraz ceną.

5. Płatność to czynność polegająca na zapłacie ceny za zamówienie w wybrany sposób podczas składania zamówienia a określony w Regulaminie.

6. Przetwarzającym Dane Osobowe w rozumieniu Regulaminu jest Restauracja Partnerska

7. Domyślny koszt dostawy naliczany przez system to 15zł (dostawa tyko na trasach do 7 km), jeśli Nabywca spełnia poniższe kryteria zobowiązany jest do wpisania odpowiedniego kodu rabatowego przy finalizacji zamówienia. 

- przy zamówieniach za min. 50 zł dostawa - 15 zł

- przy zamówieniu 50-100zł – dostawa 10 zł - wpisz kod rabatowy: dostawa10

- przy zamówieniu 100-200zł – dostawa 5 zł - wpisz kod rabatowy: dostawa5

- dostawy powyżej 7km ustalane są indywidualnie

8. Rolę Biura Obsługi Klienta pełni Restauracja ŻUK, UL. Warmińska 1, 60-622 Poznań 

9. Reklamacje można zgłaszać listem poleconym na adres siedziby firmy i będą rozpatrywane w terminie 14dni od daty wpłynięcia. 

10. Na podstawie Umowy o prawach konsumenta art. 38 punkt 4 Konsument nie ma możliwości odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem lub na odległość. 

11. Wyroby alkoholowe sprzedawane są tyko osobom pełnoletnim. Sprzedawca (w przypadku odbioru osobistego) oraz dostawca (w przypadku dostawy zamówienia) maja prawo zażądać od nabywcy alkoholu dokumentu stwierdzającego jego wiek, gdy pojawiają się wątpliwości co do tego, że kupujący może być nieletni. 

 

Powrót do panelu zarządzania